Prosesis konsiltasyon pe al konmanse lo nouvo lalwa ki pe ganny propoze pour protez konsomater servis finansyel

0
131

Labank Santral e Lotorite Servis Finansyel pe al konmans en seri konsiltasyon piblik lo nouvo lalwa ki pe ganny propoze pour ranforsi drwa konsonmater dan sekter finansyel.

Download Attachment here: Prosesis konsiltasyon pe al konmanse lo nouvo lalwa ki pe ganny propoze pour protez konsomater servis finansyel

The Financial Control Service